AI Petitie

Ik tekende eigenlijk nooit petities. Want toen ik nog politicus was, was ik ook vaak de ontvanger van petities. Beetje raar om een petitie aan jezelf te ondertekenen.

Maar dat is nu anders, dus sloot ik me aan bij deze AI petitie.
Ook omdat Mark Thiessen me ervan overtuigde natuurlijk, dus een kleine shoutout naar zijn Nieuwe Vrije Eeuw is wel op z’n plaats.

De actie kreeg veel aandacht en er ontstond een levendige discussie tussen ondertekenaars en mensen die de petitie ‘net niet’ ondertekenden. Wat iedereen deelde waren de zorgen op korte termijn: hoe verandert AI ons leven en onze sociale verhoudingen? Wat doet het met ons brein en onze kinderen?

Het twistpunt bleek de vraag of je aandacht moet besteden aan ‘doemscenario’s’. Sommigen vinden dat een reeële angst: dat AI de boel overneemt en ons mensen onderwerpt of uitroeit. Anderen zien er een slimme truc in van de AI-lobby zelf: laat mensen focussen op de sci-fi zorgen van de verre toekomst zodat ze niet letten op de zorgen die morgen al relevant zijn.

AI Petitie

Ik vond dat een interessante discussie. Mede omdat de weinige opmerkingen die ik bij eerdere concepten had, juist gingen om het minder dik aanzetten van die ‘we worden allemaal slaven’-risico’s.